پرش به محتوا
بیشتر

عنوان فرصت سرمایه گذاری بخش سرمایه گذاری زیربخش سرمایه گذاری حداکثر ظرفیت  
فرصت سرمایه‌گزاری (آزمایشی) کشاورزی 1 اقدام به سرمایه گذاری
احداث انبارهای فنی در قطب های تولید محصولات کشاورزی کشاورزی صنایع تکمیلی و تبدیلی 1 اقدام به سرمایه گذاری


بخش سرمایه‌گذاری

نوع سرمایه‌گذاری

سراسری-

مکان سرمایه‌گذاری

 

برپا شده برای سازمان برنامه بودجه خراسان شمالی

مرکز خدمات سرمایه گذاری